• تجارت

  • تجارت

  • تجارت

  • تجارت

Loading

صنایع غذایی رضوی

اطلاعات پایه

صنایع غذایی رضوی

  • تولید کننده
  • توزیع کننده


تولید انواع کنسرو های غیرگوشتی,تولید انواع آبمیوه طبیعی,

ابتدای بزرگراه آسیایی . مقابل بیمارستان رضوی

http://www.razavi-canning.com